تبلیغات
وبلاگ علمی - پژوهشی دبیران تاریخ منطقه یک تهران - نفرات برتر مسابقه علمی -مهارتی نیمسال اول
 
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : زهرا غفاریان
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
وبلاگ علمی - پژوهشی دبیران تاریخ منطقه یک تهران
والعصرOان الانسان لفی خسرOالا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبرO
با سپاس از دوستانی که پاسخ پرسش ها ی مسابقه ی علمی -مهارتی را به گروه آموزشی ارسال نموده اند،سه نفر از همکاران برگزیده اعلام می گردند.

خانم ها:  1-شهلا چابک سوار از دبیرستان های سپهر و طوبی

             2- خاتون شهیدزاده از دبیرستان شکوفه

           3-شیلا عطر زاده     از هنرستان امام حسن مجتبی (ع)

 

در ادامه می توانید پرسش ها و پاسخ خانم چابک سوار را مشاهده نمایید.

 

 

 

 

1. با در نظر گرفتن اوضاع اجتماعی کشورمان در آستانة مشروطیت کدام عامل را در پیدایش نهضت مشروطه خواهی مؤثرتر می دانید؟

 (تاریخ معاصر)

 

 انقلاب مشروطة ایران با تأثیرگیری از انقلاب های مشروطه در سراسر جهان به خصوص کشورهای همسایه و مخصوصاً روسیه و با وجوه مشابهی

با این انقلاب خود الگویی برای انقلاب های مشروطه در سایر کشورهای آسیایی مانند ترکیه شد.

 با بررسی اجمالی عوامل مختلفی که در شکل گیری انقلاب مشروطة ایران دخالت داشت عمده ترین این عوامل مشخص می گردد.

- یکی از عواملی که جامعة ایرانی را آمادة شکل گیری مخالفت و تکوین مطالبات جدیدی از دولت میکرد از حضور بیگانگان در ایران نشأت

می گیرد . حضور قدرت های استعماری روس و انگلیس در منطقه و درخواست های پی درپی این دو قدرت از ایران و همراهی شاهان قاجار با

سیاست های سلطه جویانة این دو قدرت باعث شکل گیری شرایط ویژه ای در ایران شده بود. بسیاری از پژوهشگران جنبش تنباکو را در ایجاد

زمینه برای شکل گیری مخالفت های توده ای در ایران مؤثر می دانند ، از جمله ناظم الاسلام در تاریخ بیداری ایرانیان که بحث مفصلی را به بررسی

این مسئله اختصاص میدهد. مخالفت با امتیاز تنباکو و مهم تر از آن پذیرش خواسته های مردم و علما توسط حکومت مستبد قاجار تأثیری فراموش

نشدنی در اذهان به جا گذارد که جسارت مخالفت با حکومت را حتی در دوره های بعد به مردم می داد.

- گرفتن امتیازات مختلف از حکومت ایران توسط روس و انگلیس و صدمات اقتصادی جبران ناپذیری که به کشور وارد می شد مخصوصاً امتیاز

گمرکی که در زمان مظفر الدین شاه به روس داده شد و پیامدهای منفی آن مانند تعطیلی واحدهای تولیدی داخلی و بالا بودن عوارض گمرکی

کالاهای غیر روسی و ایرانی و .... باعث نارضایتی مردم و اطلاع از عدم لیاقت حاکمیت مرکزی برای ادارة کشور می شد. به خصوص که درآمدهای

ناشی از واگذاری این امتیازات خرج مخارج غیر ضروری داخلی و سفرهای بی دلیل خارجی شاهان قاجار می شد.

- فروش حکومت ایلات و فشارهای اقتصادی و اجتماعی به مردم سایر نقاط کشور باعث نارضایتی عمومی مردم میشد . این مسائل اقتصادی یکی

از مهم ترین انگیزه های خیزش مردم علیه حکومت به شمار می آید. قزوینی در کتاب قانون خود جامعة ایران با به لحاظ اقتصادی این گونه ترسیم

می کند: دوسوم جمعیت ایران ، در نهایت فقر و بی چیزی روزگار می گذراندند و از وجود آن ها هیچ نفعی عاید مملکت نمی شد .

- از دست رفتن بخش هایی از ایران به طور عمده در زمان فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه بی کفایتی و عدم دلسوزی شاهان قاجار را به روشنی به

مردم نشان میداد ، از طرفی استبداد حکومت قاجار به شدت جو نارضایتی به وجود آورده بود به طوری که در روزنامه های داخلی خبرها دائماً

دگرگون جلوه داده می شد .

- اما در زمینة دگرگونی در اندیشه و تفکر، جامعه کندتر از مسائل اقتصادی پیش می رفت . مداخلة غرب باعث شد نوعی خودآگاهی در میان

 گروهی کوچک از روشنفکران پدید آید . این روشنفکران به اندیشة ریشه یابی دردها افتادند. در سدة 19 م. به خصوص در نیمة دوم آن ایرانی های

بسیاری در مصر زندگی می کردند و از نزدیک شاهد تغییرات نو در حکومت بودند. در هندوستان هم از دهة 1850 م. به بعد چند قانون اساسی

نوشته شد و بعدها با تشکیل کنگرة ملی هند ، ایرانیان مقیم این کشور نیز در جریان سیر رویدادهای مربوط به قانون و مشروطه گری قرار گرفتند.

روشنفکرانی مانند ملک المتکلمین و مؤیدالاسلام با تأثیرگیری از دگرگونی های هند دست به چاپ کتاب و روزنامه زدند . دیگر روزنامه ها و

کتاب ها و سفرنامه ها هم به خصوص آن ها که در خارج از کشور چاپ می شد و با مشکلاتی به ایران می آمد تأثیر زیادی در روشن کردن افکار

اقشار باسواد و انتقال آن به عامة مردم داشت . اما باید توجه داشت که این روشنگری طیف وسیعی از جامعه را پوشش نمی داد.

 

 

- با در نظر گرفتن مجموعة این عوامل ومخصوصاً عوامل اقتصادی ، به نظر می رسد مهم ترین گزینه با توجه به زمینه های مذهبی موجود در میان

مردم و نقش رهبری علما و پیوند ناگسستنی این قشر با مردم و باورهایشان ایجاد خیزش و حرکت در میان توده ، معلول حتمی آموزه های اسلام و

ظلم ستیزی این دین و همین طور اعتقاد مردم به نقش رهبری روحانیون می باشد. این مسئله در تمامی جوامع دیده می شود که حرکت زمانی به

ثمر می رسد که به عمق جامعه راه پیدا کرده باشد و ایجاد این حرکت در زمان فوق الذکر امکان پذیر نبود مگر با حمایت و تحریض آموزه های

مذهبی و هدایت این پتانسیل در مجرای صحیح توسط روحانیونی بود که در میان مردم از مقبولیت برخوردار بودند . فشارهای اقتصادی ، اجتماعی

همراه با ناکامی حکومت در عرصة سیاسی ، از دست رفتن بخش هایی از ایران به دلیل ضعف و فساد ناشی از سوء ادارة کشور دست به دست هم

داده همراه با دستورات اکید دینی برای ظلم ستیزی و برانداختن حاکم جائر ، باعث شکل گیری نهضت مشروطه و مخالفت های مردمی در این برهه

از زمان شد.

 

 

 

 

 

 

 

2. نقش و تأثیر عهد نامة وستفالی در تغییر جایگاه پاپ و کلیسا را تحلیل نمایید. (تاریخ ایران و جهان 2)

 

با توجه به زمینه های بروز جنگ های سی ساله و حتی وقایع قبل از آن مانند نهضت لوتریسم و کالونیسم در اروپا وجود تغییرات در جایگاه پاپ  

و کلیسا کاملاً مشهود است ، هرچند که با وقوع این جنگ ها و تحریکات فرانسه این زمینه ها عرصه ای برای به چالش کشیدن مبانی فکری و

 مذهبی به صورت جدی فراهم می نماید.

 باقی ماندن اختلافات ایالات آلمانی تبار در مرکز اروپا حتی پس از پیمان اگسبورگ وقوع جنگی قریب الوقوع بین دو دیدگاه عمدة مذهبی را در

 اروپا ناگزیر می ساخت. با وقوع جنگ که همة اروپا جز انگلستان و لهستان را درگیر کرد این نتیجه حتمی بود که کاریزمای کلیسا و پاپ در حال

خرد شدن است ، هر چند همانطور که گفته شد طلیعة این مسئله از مدت ها پیش نمودار شده بود .

  پس از جنگ با شکست معروفترین خاندان اشرافی سنتی و مذهبی اروپا یعنی هاپسبورگ ها و بسته شده عهد نامة وستفالی چند اتفاق مهم در اروپا

افتاد ، که اهم آن ها فروپاشی قدرت مطلقة پاپ و نفوذ کلیساییان در مسائل داخلی و خارجی کشورهای اروپایی بود.

-  با اعلام استقلال اسپانیا و پرتغال یعنی دو دولتی که مانند بازوان پر قدرت نفوذ کلیسا در اروپا عمل می کردند، و کوتاه شدن دست پاپ در باب

مداخله در امور داخلی و خارجی آن ها ضربة شدیدی به اقتدار پاپ در غرب اروپا وارد شد. استقلال فرانسه نیز باعث شد پاپ کاملاً اروپای غربی

 را از دست بدهد.

- با به رسمیت شناخته شدن حق انعقاد قرارداد و قبول مسئولیت های بین المللی و تنظیم امور داخلی کشورهای اروپایی از جانب خودِ این کشورها

 بدون مداخلة دولت خارجی و عدم توجه به خواسته های امپراتوری رم و پاپ از جانب این کشورها گامی دیگر در جهت محدود کردن اختیارات

 پاپ و کلیسا بود.

- آزادی کشورها در انتخاب مذهب اعم از لوتری ، کالونیست و کاتولیک ، اصل مهم دیگری در ایجاد توازن قوا در اروپا به شمار می رفت .

- تضعیف امپراتوری مقدس روم که عملاً به صورت ابزاری مهم برای اجرایی کردن سیاست های پاپی و کلیسایی به حساب می آمد و ایجاد توازنی

بین آن و سایر قدرت های سیاسی دیگر در اروپا ، باعث جلوگیری از شکل گیری یک دولت برتر در میان دیگر واحدهای سیاسی اروپایی وتکرار

یک امپراتوری واحد ، مقتدر و فرا وطنی در این قاره می شد.

- تعهد کشورهای امضا کنندة عهد نامة وستفالی برای دفاع از یکدیگر در مقابل هرگونه تجاوز بدون توجه به مذهب به صورت بارز نشان دهندة

ضعیف شدن نگرش متعصبانه و متحجرانه به مذاهب موجود بود.

- اصولاً وقایع تاریخی قرون 17 و 18 م. نقش تعیین کننده ای در پایان دادن به نگرش قرون وسطا و ایجاد اندیشة مردم سالاری و استفاده از آراء

و نظریات مردم داشت . هر چند که تا این زمان چندان فرصتی به مردم داده نشده بود تا نسبت به این مسئله تجربه ای به دست آورند . وجود این

دیدگاه که مردم عادی آن قدر دون پایه هستند که شایستگی اظهار نظر ندارند و گروهی باید برای آن ها تصمیم گرفته و مسیر زندگیشان را تعیین

کنند ، باعث ایجاد وضع موجود شده بود . از بین رفتن این دیدگاه عمدتاً باعث شکل گیری حکومت های ملی و تمرکز قدرت در یک نهاد زمینی

می شد ، هر چند که در ابتدا این نهاد نیز کمترین توجه به مردم را داشت و تصمیم گیری ها بر اساس منافع قدرت حاکم انجام می شد ، اما به

 تدریج  زمینه برای حضور مستقیم و غیر مستقیم مردم در شکل دادن به سرنوشتشان فراهم آمد و واژة شهروند مفهوم خود را پیدا کرد.

 

 

3. هنر معماری عصر هخامنشی وعصر اشکانی را مقایسه نمایید. (تاریخ ایران و جهان 1)

 

 با نگاهی به جوامع و به خصوص جوامع باستانی در می یابیم که هر زمان در جامعه امنیت و رونق اقتصادی حاکم بوده تراوشات هنری افراد جامعه

نه تنها فزونی گرفته بلکه ثمراتی بدیع و ماندنی به دنبال داشته است . این مسئله در دورة هخامنشی کاملاً مشهود است که در دوران آرامش جامعه

ما با ساخت ابنیه و ابزاری مواجه هستیم که شاید بعضی از آن ها در نوع خود منحصر به فرد باشند.

- از ویژگی های هنر عهد هخامنشی عاملی که شاید بیشتر از سایر عوامل جلب نظر می کند ترکیبی بودن این آثار است . به واسطة وسعت قلمرو

هخامنشیان و وجود اقوامی با زمینه های تاریخی و تمدنی متفاوت ، هنر زمان هخامنشی شانس استفاده از همة این دستاوردهای تمدنی را داشته

است و ایرانیان کار هوشمندانه ای که انجام داده اند امتزاج و ایجاد تناسبی دلچسب بین این دیدگاه های مختلف است . مثلاً می توان از استفاده از

خشت به جای آجر ، ساخت عمارات بر بلندی ها یا تپه های مصنوعی ، دادن پله از دوطرف با اقتباس از تمدن آشور و ساختن بنا با استفاده از

تعداد زیاد ستون برگرفته از تمدن مصر یا استفاده از یونانیان در حجاری های عمارات با تغییر و تصرفاتی به خاطر اختلاف مذهب نام برد ، به طوری

 که نام تل فانس یونانی که برای داریوش  و خشایارشا کار می کرده ، در منابع دیده می شود.

- خصوصیت دیگر این هنر که به خود ایرانیان برمی گردد عظمت و بزرگی این بناها و آثار است که خاص ایرانیان است و در حقیقت نوعی ایرانیزه

 ساختن این هنرها می باشد.

- عامل دیگری که بسیار جلب توجه می نماید و این هم نوعی بومی سازی به شمار می آید ، تجملات و تزئینات این بناها است که خاص ایرانیان

است و چون ساخت این آثار برای شاهان بوده بنابراین عامل صرفه جویی چندان جایی نداشته و نهایت سلیقه و تنوع به کار گرفته شده است .

-  بر اساس آن چه گفته شد هنر عهد اشکانی با توجه به عدم حکومت مرکزی و دشمنی ساسانیان نمود چندانی در تاریخ ایران نداشته و آثار

 محدودی هم که به جا مانده است ترکیبی از هنر عهد هخامنشی ، تمدن نه چندان غنی آریایی ، تمدن سکاها و بیشتر از تمدن یونانی است هر چند

که تمدن یونانی هرگز به عمق تمدن اشکانی راه پیدا نکرد و بیشتر محدود به مسائل سطحی بود. هنر این عصر از هنر زمان هخامنشی در سطحی

نازل تر قرار داشته است .

- معابد منتسب به آناهیتا که در چند نقطه مانند کنگاور و همدان باقی مانده است عمدتاً اقتباسی از معبد دیان (رب النوع ماه) یونانی بوده است و

ستون های آن شبیه به یکی از شیوه های ستون سازی یونان است .

- همچنین در بیستون کتیبه و نقش برجستة گودرز که پیروزی خود را به مهرداد نشان داده است ، تقلیدی از داریوش اول می باشد.

- مسکوکات زمان اشکانی هم ترکیبی از هنر یونانی (سلوکی) و اشکانی است هر چند که هر چه به اواخر دورة اشکانی نزدیک می شویم به نزدیک

شدن این هنر به هنر خالص ایرانی هم بیشتر برمی خوریم . اساس سکه های اشکانی نقره بوده است .

- نقاشی های دیواری در این عهد توسعة زیادی پیدا کرده است و از نظر رنگ بسیار غنی است که مجاورت اشکال مستطیل با شکل های منحنی را

از نفوذ هنر آشور در این عهد می دانند.

- بسیاری از شیوه های شهرسازی اشکانیان از هنر هخامنشی اقتباس شده است ، هرچند همانطور که گفته شد هنر این عصر هم از زمان هخامنشی و

هم از زمان ساسانی فقیرتر است .

 

- همان طور که گفته شد هر چه به پایان عصر اشکانی نزدیک می شویم از هنر متأثر از سلوکیان فاصله گرفته و به هنر بومی پارتی نزدیک تر

 می شویم این مسئله اگر چه از نظر ملیت سودمند است ولی از نظر هنری چندان جالب نیست چون هنر ایرانی را به سطح نازل تر از سطح هخامنشی

سوق می دهد . اصل تقابل در هنر اشکانی که در هنر هخامنشی دیده نمی شود، یکی از نمونه های بارز این ویژگی است که در مجسمه سازی ،

ضرب سکه و حتی نقش برجسته های روی دیوارها به چشم می خورد.

 

-  هنر پارتی هم خود از دیگران الهام گرفت و هم الهام بخش دیگران شد . هنر این عصر از کوشان هاجواهر سازی رنگارنگ و پر زرق

و برق را فرا گرفت و با تغییراتی آن را به گوت ها و ژرمن ها داد.

شاید بتوان برای هنر در دوران مختلف تاریخی ایران ویژگی های خاصی قائل شد اما در نهایت همة این سبک ها در به وچود آوردن هنر زیبا و غنی

ایرانی سهمی شایستة تأمل داشته اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. درس 2 تاریخ شناسی را به اختصار نقد و ابهامات آن را مطرح کنید.

 

شاید بتوان این درس را جالب ترین و کاربردی ترین درس این کتاب نامید . به نظر تمامی نکاتی را که یک دانش آموز غیر متخصص نیاز به دانستن

آن در مورد تقویم داشته باشد به او می دهد ، مسائلی که سال ها با آن سروکار داشته و زندگی می کرده اما با منشأ و علل و نحوة به وجود آمدن آن

کاملاً بیگانه است و وقتی این نکات مبهم که به صورت یک اصل پذیرفته شده برای او در آمده آشنا می گردد برایش بسیار جالب است ، به خصوص

وقتی با کاربرد آن در زندگی و مطالعات تطبیقی خود آشنا می شود. اما با این همه نکاتی در این درس وجود دارد که شایستة تعمق بیشتری

 می باشد.

- بعضی از تقویم ها به صورت مبهمی توضیح داده شده به عنوان مثال اصلاحات در تقویم یولیانی و تقویم گریگواری که هم مشکلات این نوع

تقویم ها و هم اصلاحات به صورت واضح توضیح داده نشده و معلم باید خودش مطالب را به هم متصل کند و شکاف های این قسمت را پوشش

دهد.

- علت اضافه بودن یک چهارم شبانه روز ، و مسائل نجومی آن کاملاً تبیین نشده و دانش آموز علت زیاد آمدن چند ساعت اضافه در پایان هر سال

را به صورت علمی نمی داند.

- علت نامگذاری تقویم دوازده حیوانی و انتساب آن را به حیواناتی به خصوص ذکر نشده است .

- فرمول هارتنر را می توان به صورت ساده تری در آورد که در خاطر دانش آموزان بماند و این شکل کسری معمولاً در به خاطر سپاری آنان تولید

مشکل می نماید.

نوع مطلب : اخبار، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 17 فروردین 1391 :: نویسنده : زهرا غفاریان
نظرات ()
جمعه 16 تیر 1396 06:46 ب.ظ
Hi, its nice piece of writing on the topic of media
print, we all understand media is a fantastic source of facts.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:34 ق.ظ
Thanks , I have just been looking for info approximately
this subject for a while and yours is the best I've found out till now.
But, what concerning the bottom line? Are you certain concerning the
supply?
سه شنبه 22 مهر 1393 09:46 ب.ظ
دبیرتاریخم در فرمول هارتنر 33تقسیم بر 32 یا بالعکس از کجا امده
زهرا غفاریانسلام خانم راضیه..عدد 33بر32 حاصل ساده شدن 365بر354 یعنی تعداد روزهای سال شمسی بر قمری است.این طوری درصد اختلاف این دوسال محاسبه می گردد.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


 

قالب وبلاگ